SGK Tarafından Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Hakkında

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 96. maddesi uyarınca; SGK tarafından işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen her türlü ödemeler geri alınabilmektedir. Bu kapsamda birçok kişi, geçmişe dönük […]

Read more...

Kira İlişkisinin Devri

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fakat bazı maddelerin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. İşbu yazımızda yürürlüğü ertelenen “ kira ilişkisinin devri ” başlıklı 323. maddesini ele alacağız.    TBK’nın kira ilişkisinin devri başlıklı 323. maddesi “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya […]

Read more...

Kayıp Kaçak Bedeli Geri Alınabilir mi ?

Elektrik abonelerinden haksız ve dayanaksız olarak tahsil edilen kayıp kaçak bedeli aslında yeni bir ilave maliyet kalemi değildir. 2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana faturalara aktif enerji bedeli içinde yansıtılmaktadır. Tüketiciler tarafından farkına varılması ise EPDK’nın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde elektrik faturalarındaki tüm kesinti ve ilave maliyet kalemlerini ayrı ayrı gösterme […]

Read more...

PMYO Sözlü Sınavı hakkında

Kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlite uygulamada sonuçları tezahür etmeye başlamıştır. Kanunun PMYO öğrencileri hakkında getirdiği düzenleme neticesinde 1700 civarında PMYO öğrencisi yapılan […]

Read more...